Vloeibare Sealer Glans

€ 6,95
Artikelnummer: 50201

Voor permanente afdichting van lippen en nagels bij Reborn Babies
Transparant met een zijdeglans effect.


Op te brengen met een  fijne synthetische kwast

inhoud 10ml

!!WAARSCHUWING!!

Vloeistof en dampen zijn licht ontvlambaar. Schadelijk voor de gezondheid bij inslikken. Huidcontact of inademing Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Mag niet in handen van kinderen komen. Uit de buurt houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere soorten ontstekingsbronnen. Rook niet. Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming.

IN GEVAL VAN CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verwijder alle besmette kledingstukken onmiddellijk. Was de huid af met water. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende een paar minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen.