Voorbestelling/ Pré-order bundleset Teddy by Ashten Bryant

Artikelnummer: 000000
€ 30,00

Details Teddy

Maat: ca. 48 cm
Armen: Heel 4/4
Benen: Heel 4/4
Stoffen lijfje: Inbegrepen
Editie: beperkte oplage 500 wereldwijd

zacht huidkleurig vinyl, gemakkelijk te schilderen en te rooten
Verwachte datum: mei 2023

 


Geschatte verkoopprijs tussen de 109,95 en 129,95 afhankelijk van de door de douane berekende invoerrechten. Wij hanteren altijd de laagste prijs.

 

Let op: Dit is een reservering voor de kale vinyl set inclusief stoffen body, niet voor een afgewerkte pop. Op de foto's ziet u de afbeeldingen van de prototypes, gemaakt door verschillende kunstenaars. De afbeeldingen zijn alleen ter illustratie!

Een pré-order heeft een lange levertijd van ca. 2 tot 3 maanden omdat de kits nog in productie zijn. De verwachte datum van de kit is April 2023.

 De aanbetaling voor een pré-order kan niet terugbetaald worden en is niet overdraagbaar. U betaald 30 euro voor de reservering plus verzendkosten naar uw opgegeven adres. Deze worden voor de uitlevering in mindering gebracht op de prijs van de kit om daarna het te betalen bedrag te bepalen. U krijgt hierover bericht op het door u opgegeven emailadres.

Voor alle kits geldt:

!Alle garanties zijn ongeldig als het vinyl wordt verwarmd, aangezien we niet kunnen voorspellen wat het effect van kleine temperatuursafwijkingen doen met het vinyl. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk!

 

*****

Details Teddy

Size: approx. 19 inch
Arms: Whole
Legs: Whole
Cloth body: Included
Edition: limited edition 500 ww


soft skin colored vinyl, easy to paint and root
Expected date: April 2023


Estimated sales price between 109.95 and 129.95 depending on the import duties calculated by customs. We always use the lowest price.

Please Note: This is a reservation for the raw vinyl set including fabric body, not for a finished doll. In the photos you can see the images of the prototypes, made by different artists. The images are for illustration purposes only!

A pre-order has a long delivery time of approx. 2 to 3 months because the kits are still in production. The expected date of the kit is May 2023.

The pre-order deposit is non-refundable and non-transferable. You pay 30 euros for the reservation plus shipping costs to your specified address. These will be deducted from the price of the kit before delivery in order to determine the amount to be paid afterwards. You will be notified about this at the email address you provided.

The following applies to all kits:

!All warranties are void if the vinyl is heated, as we cannot predict the effect of minor temperature variations on the vinyl. You are responsible for this yourself!