PRÉ-ORDER KITS

Een Pré-order kit is een kit, die nog in productie is.  U kunt de kit alvast reserveren, zodat u het niet mis kan lopen. U koopt het zoals gewoonlijk voor het reserveringsbedrag en u krijgt bericht over de restant betaling en levering zodra de kits op voorraaad zijn. 

Het door u aanbetaalde bedrag en eventueel berekende verzendkosten worden verrekend met het nog te betalen bedrag. Na betaling krijgt u de traceergegevens van uw sending per mail.

***

PRE-ORDER KITS

A Pré-order kit is a kit that is still in production.  You can reserve the kit in advance, so you can't miss out on it. You buy it as usual for the reservation amount and you will be notified about the remaining payment and delivery as soon as the kits are in stock.

The amount paid by you and any shipping costs calculated will be deducted from the amount still to be paid. After payment you will receive the tracking details of your sending per email.